He intentat deixar de fumar desenes de vegades, i per més conscient que sóc de les greus conseqüències que té per a la meva salut, mai aconsegueixo deixar-ho més d’uns pocs dies. 

Vaig deixar de fumar durant anys, però vaig començar amb una calada un dia i no entenc com he tornat a fumar el mateix o fins i tot més que abans.

M’espera un canvi en la vida i necessito deixar de fumar costi el que costi.

Et sona alguna d’aquestes afirmacions?

Tranquil la teva situació no és agradable, però és exactament la mateixa en la qual estava qualsevol persona que coneguis i hagi aconseguit deixar de fumar.

Tabaquisme

El consum de tabac és la primera causa previsible de malaltia, incapacitat i mort en les societats desenvolupades. S’estima que el consum d’un paquet diari redueix en sis anys l’esperança de vida.

El tabac s’utilitza en les societats occidentals des de fa més de 400 anys, però només a partir de l’aparició dels cigarrets manufacturats i de l’extensió del seu consum a l’últim segle ha passat a constituir un problema epidèmic de greus conseqüències mèdiques i econòmiques.

És la causa de la major part de malalties cardiovasculars, de càncer de vies respiratòries i de cavitat bucal i esòfag i també de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

De què està compost un cigar

Els components del tabac són: el quitrà, la nicotina i el monòxid de carboni.

En el quitrà es troben la major part dels agents carcinògens.

La nicotina és la substància responsable de la dependència física i produeix l’augment de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial.

El monòxid de carboni interfereix en el transport i la utilització de l’oxigen, ja que es combina fàcilment amb l’hemoglobina, la qual cosa produeix alteracions en la percepció.

Mals fums

El fum del tabac és el contaminant ambiental produït per l’ésser humà que causa més morts.

L’OMS defineix com a fumador a tot individu que fuma diàriament durant l’últim mes qualsevol quantitat de cigarrets. Es considera no fumador a l’individu que mai ha fumat cigarrets o a aquell que no ha fumat durant un mes de forma diària. Es considera exfumador a l’individu que, sent prèviament fumador, es manté almenys 12 mesos sense fumar.

Vull deixar-ho

Deixar de fumar és un procés que transcorre en un període de temps perllongat. S’ha estimat que el 70% dels fumadors volen deixar de fumar i que han fet algun intent catalogat per ells mateixos com a seriós per deixar-ho.

Els predictors de la recaiguda són la incapacitat de reconèixer els avantatges de deixar de fumar i la sobrevaloració dels inconvenients per deixar-ho. Prop del 90% de les recaigudes són d’origen psicològic i es produeixen en situacions socials com a celebracions o situacions d’estrès.

La síndrome d’abstinència és el responsable de la major part de les recaigudes. Aquest s’inicia a les poques hores, aconsegueix el seu punt màxim als 2-3 dies després de deixar de fumar i sol durar unes quatre setmanes.

PREGUNTES FREQÜENTS

Quan porto temps sense fumar, puc fumar en un dia aïllat un cigar, una pipa o un puro?

El tabac és el mateix encara que canviï la forma de presentació. De manera que si tornem a fumar un dia existeix un risc elevat que tornem al nostre vell hàbit en les 24 hores següents a haver-ho provat.

Quant em durarà el malestar d’haver deixat de fumar?

Habitualment no més de 15 dies.

Que puc fer per alleujar-ho?

Es pot alleujar amb les ajudes farmacològiques, i igualment es noten menys els símptomes si estan clars els motius pels quals es vol deixar de fumar.

També és recomanable beure molts líquids tipus aigua.

TRACTAMENT

És important que reflexionis sobre una cosa;

L’única persona que pot deixar de fumar ets tu.

No obstant això, el professional sanitari pot ajudar-te a anar avançant en aquest procés.

Els mateixos fumadors afirmen que el consell d’un metge és un potent motiu per intentar deixar de fumar. La majoria de les persones que deixen de fumar recauen dins del primer any, sobretot dins de les primeres dues setmanes, moment que ha de seguir-se de prop pel professional.

1- Si el fumador pateix ansietat, el tractament que es realitza per ajudar a eliminar l’hàbit es basa en ajuda farmacològica. L’elecció del producte adequat es realitza segons les característiques del fumador i l’eficàcia demostrada del producte.

2- El segon pas està basat en teràpia grupal amb l’objectiu d’afrontar la vida sense tabac i de prevenir recaigudes, és a dir, com afrontar les noves situacions socials sense el suport del tabac.

Recorda. No intentar deixar de fumar és un fracàs, recaure forma part de l’intent.

Escriu-nos, podem ajudarte.