Idees delirants, al·lucinacions, llenguatge desorganitzat o el comportament greument alterat.

Patir aquests símptomes, propis de l’esquizofrènia, poden ser el preludi de l’aïllament social o laboral d’una persona.

A més, la falta d’informació, el desconeixement i estigmatització no solen col·laborar en la integració en la societat d’individus que pateixen aquesta malaltia.

No obstant això, cal destacar que els avanços en el tractament llancen esperança i cada vegada hi ha més exemples de malalts que són capaços de desenvolupar multitud activitats quotidianes amb normalitat.

Aquesta paraula que dóna tanta por

L’esquizofrènia és un desordre mental de llarga durada o crònic, és a dir, persisteix durant més de sis mesos i més d’un mes amb símptomes en fase activa (deliris, al·lucinacions, etc.).

És comú que els símptomes de la malaltia apareguin entre els 15 i els 25 anys, variant en funció d’alguns factors com per exemple el gènere de la persona.

Bàsicament, les alteracions afecten com una persona sent, pensa, actua i per tant es relaciona amb altres persones i l’entorn que l’envolta.

Els símptomes es categoritzen en diferents tipus, entre ells els positius i els negatius.

Els següents són alguns exemples:

  • Distorsions o exageracions del pensament sobre un mateix
  • Idees delirants
  • Al·lucinacions
  • Llenguatge desorganitzat
  • Comportament greument desorganitzat o catatònic
  • Restricció de la intensitat emocional (aplanament afectiu)
  • Restricció de la fluïdesa i la productivitat del pensament i el llenguatge (alògia)

Per exemple, les idees delirants són creences errònies que habitualment impliquen una mala interpretació de les percepcions o les experiències.

En la pràctica, poden ser idees de persecució (la persona creu que està sent molestada, seguida, enganyada, espiada o ridiculitzada), d’autorreferència (creu que certs gestos, comentaris, passatges de llibres, periòdics, cançons o un altre elements de l’entorn estan especialment dirigits cap a ella), somàtics, religiosos o grandiosos.

Un altre símptoma habitual solen ser les al·lucinacions, que poden ser auditives, visuals, olfactòries, gustatives i tàctils.

Les més habituals són les auditives que solen presentar com a veus pejoratives o amenaçadores.

Factors genètics

Existeixen diferents opinions respecte a si els factors genètics influeixen directament en el desenvolupament d’aquesta malaltia. Mentre que en ocasions el malalt té parents que l’han sofert, en unes altres sorgeix un individu malalt com a únic membre sense antecedent familiar algun.

En resum, no és possible utilitzar factors genètics actualment per predir l’esquizofrènia.

Esquizofrènia i les drogues

L’abús de substàncies en pacients que pateixen esquizofrènia, és un dels problemes principals que s’han d’atallar per al bon tractament de la malaltia.

Resulta clau saber què símptomes apareixen primer, si els de l’esquizofrènia o el consum de substàncies tòxiques, per a un bon diagnòstic.

La relació és tan delicada, que per exemple un adolescent que comença a consumir i té una vulnerabilitat a la malaltia pot desenvolupar aquesta, i en cas de no consumir podria fins i tot arribar a no desenvolupar-la.

Moltes vegades els pacients amb esquizofrènia consumeixen per sentir-se millor, és a dir, substitueixen les drogues per la teràpia farmacològica, i les conseqüències d’això són greus, ja que poden multiplicar els símptomes de la malaltia.

L’efectivitat del tractament es basa en la teràpia farmacològica i la conscienciació de deixar de consumir, en resum, l’abstinència és molt important perquè faci efecte el tractament.

Esquizofrènia i la família

La família és un dels factors que poden influenciar en el malalt perquè aquest assumeixi la importància del tractament.

Ells han de ser els primers a entendre que la millora de la malaltia està condicionada perquè la persona pot sobreportar aquest tractament, evitant per exemple la interrupció del mateix.

Per això és important que la família s’impliqui en el tractament tant com pugui.

EL NOSTRE TRACTAMENT

1- Ajuda farmacològica a la persona

La medicació es regularà progressivament perquè els símptomes que pateix el malalt disminueixin el màxim possible.

2- Ajuda a la família

Donada la importància de l’entorn en aquests casos, s’oferirà ajuda a la família perquè aquesta
pugui entendre el procés de la malaltia i col·labori en la millora del familiar malalt.

Escriu-nos, podem ajudarte.