Sents que jugar i tenir més diners és una veritable preocupació en la teva vida?

Planeges quants diners apostaràs durant quant temps, però tots dos acaben sent molt més del previst?

Dependre emocionalment del joc i una pèrdua de control respecte a aquest són els passos anteriors al fet que el joc interfereixi en el funcionament normal de la teva vida quotidiana.

Totes elles són algunes de les principals característiques del ludòpata.

Ludopatia

El joc patològic és un trastorn del control d’impulsos que té com a característica la dificultat per resistir el desig de jugar encara que sigui perjudicial per a la persona.

Abans de jugar el ludòpata sent una progressiva sensació de malestar emocional en forma de tensió o activació interior, quan està jugant experimenta plaure o gratificació, i després de jugar poden aparèixer sentiments de penediment i culpa.

Aquest impuls de jugar prové de les falses expectatives de guanyar un premi, que pot tenir el seu origen en què en les primeres aproximacions al joc li toqués algun premi.

El procés del ludòpata

1- Al principi es juga baixes quantitats de diners

2- Les pèrdues són insignificants

3- Sent que els premis són un reforçadors molt potent

4- Està convençut de que “té sort” i creu conèixer “el sistema guanyador”

5- Comença a plantejar-se guanyar X diners per minimitzar les perdudes

6- Va augmentant la quantitat econòmica i li dedica més temps i esforç a l’estudi de les apostes i a intentar “controlar-les”

7- Tota la seva activitat social està relacionada amb el joc

8- Cada vegada ha de jugar més diners per intentar pal·liar les pèrdues i pagar els deutes

9- Se sent irritat si no pot jugar

10- Continua jugant encara que després senti penediment o remordiments

PREGUNTES FREQÜENTS

Com puc deixar-ho?

La ludopatia és un problema seriós, que si no es talla adequadament pot derivar en conseqüències personals, econòmiques i familiars molt greus.

La solució implica posar-se en mans de professionals que ajudin i acompanyin en el procés de la recuperació.

Podré jugar “moderadament” algun dia?

Com en qualsevol addicció no es pot jugar moderadament.

Falsament, després d’un llarg període de recuperació pot pensar-se que ja es pot controlar.

No obstant això, al moment que es comenci a jugar, a poc a poc s’anirà fent amb més assiduïtat fins a acabar igual o pitjor que quan es va posar en tractament.

Al fet que em puc dedicar si no joc?

Existeixen multitud d’activitats no addictives i tremendament interessants en les quals dedicar el temps, que el ludòpata pot no apreciar per la dinàmica en la qual es veu embolicat.

Un dels treballs de la recuperació és aprendre a usar el temps en coses diferents de les quals el ludòpata feia anteriorment.

En tractament va encaminat a trobar una manera de distreure’s no addictiva que li ocupi el temps, lluny de la necessitat de jugar.

EL NOSTRE TRACTAMENT

L’abordatge del problema es realitza en l’àmbit individual i, si és possible, amb l’ajuda d’un familiar al qual se li dóna una funció de coterapeuta, ja que és el que exercirà de forma quotidiana el control econòmic i conductual fins que la persona afectada vagi augmentant el seu autocontrol.

Al primer que s’ha de preparar tant a la persona afectada com al familiar és al reconeixement dels estímuls directes i indirectes que intervenen en la conducta de joc (música, roba, llocs, dates…).

D’altra banda, en visites individuals sense familiar, es treballen amb la persona altres problemes emocionals que pot patir, com són la sensació de falta de control, els conflictes interpersonals, la sensació d’incapacitat per a una vida normal o els sentiments de fracàs.

Escriu-nos, podem ajudarte.